Privacy- en cookiebeleid

Over ons privacy- en cookiebeleid

In dit privacy- en cookiebeleid vind je een overzicht van de gegevens die worden verzameld, de doelen waarvoor deze worden verzameld, met wie gegevens worden gedeeld, bewaartermijnen, cookies en jouw recht tot inzage, wijzigen en verwijderen van persoonsgegevens.

Wij geven veel om jouw privacy en doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen. Daarom verwerken wij uitsluitend de persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt om de dienst(en) te leveren waarvoor deze gegevens zijn verstrekt. Wij gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.


Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn afhankelijk van de functionaliteit op de website of de dienst waarvan je gebruikmaakt. Hieronder wordt uitgelegd welke persoonsgegevens wanneer worden verzameld en verwerkt.

Voor het verzenden van nieuwsbrieven

Indien je je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt enkel om een e-mailadres gevraagd. Zowel dit e-mailadres als de datum van aanmelding worden opgeslagen in een database. Vervolgens worden statistieken bijgehouden zodat wij bijvoorbeeld kunnen analyseren hoeveel gebruikers de nieuwsbrieven openen en welke nieuwsbrieven het vaakst worden geopend. Indien wij merken dat je nog nooit een- of al heel lang geen – nieuwsbrief hebt geopend, kunnen wij je op basis van deze statistieken een e-mail sturen met de vraag of je de nieuwsbrief nog steeds wilt ontvangen of dat je je af wilt melden.

Voor de reacties op recepten

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina van Gravatar kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.


Hoe lang we jouw data bewaren

Reacties

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren. Indien je wilt dat wij jouw reactie verwijderen, kun je een e-mail sturen naar info@gewooneenfoodblog.nl.

E-mailadres

Wanneer je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, blijft jouw e-mailadres net zolang in ons systeem staan totdat je je afmeldt van de nieuwsbrief. Onderaan elke nieuwsbrief die geautomatiseerd via onze website is verzonden bevindt zich een link waarmee je je af kunt melden van de nieuwsbrief. Als je hierop klikt zal je geen nieuwsbrieven meer van onze website ontvangen. Alle e-mailadressen van mensen die zich hebben afgemeld worden minstens een keer per maand verwijderd uit de database.


Welke rechten je hebt over je data

Als je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief of je hebt reacties achtergelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben wijzigen of verwijderen.

Je kunt dit verzoek tot inzage, rectificatie of verwijdering per e-mail versturen naar info@gewooneenfoodblog.nl.  Alleen als het e-mailadres waarmee je de aanvraag doet overeenkomt met het e-mailadres dat bij ons bekend is, zal het verzoek direct worden ingewilligd. Anders kunnen wij je vragen of je jezelf op een andere wijze kunt identificeren zodat wij zeker weten dat wij de juiste persoonsgegevens delen, wijzigen of verwijderen.

Je hebt altijd het recht op overdraagbaarheid. Dat wil zeggen dat wij de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, aan jou moeten overdragen. Je kunt per e-mail een verzoek met die strekking doen aan info@gewooneenfoodblog.nl . Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek.

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.


Waar we jouw data naartoe sturen en met wie jouw data wordt gedeeld

Jouw data zal nooit met derden worden gedeeld voor commerciële doeleinden. Om bepaalde elementen van onze website of diensten goed te laten werken, worden jouw gegevens wel gedeeld met andere partijen. Deze zullen jouw gegevens enkel gebruiken ten uitvoer van de specifieke dienst.

Reacties

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Nieuwsbrieven

Onze website maakt gebruik van Sendgrid, een derde partij, voor het verzenden van nieuwsbrieven. De e-mailadressen van de nieuwsbriefabonnees worden automatisch met deze partij gedeeld zodra er een nieuwsbrief wordt verzonden.

Reguliere e-mails

Wij maken voor ons reguliere e-mailverkeer, zoals de bevestiging die je ontvangt nadat je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, gebruik van de e-maildiensten van het webhosting bedrijf TransIP. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

Gewooneenfoodblog.nl zou in theorie – op grond van een wettelijke verplichting – kunnen worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen jouw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.


Cookies

Aan dit onderdeel van het privacy- en cookiebeleid wordt nog gewerkt.


Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.